Увійти

23

серп. 2018

Підводимо підсумки: заключна конференція за проектом "Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні"

Участь осіб, які представляють місцеві громади у прийнятті рішень є однією із умов демократичних реформ, які зараз відбуваються в Україні і, зокрема, передбачають децентралізацію влади та більш широкі повноваження територіальних громад. Це й один із основоположних принципів підходу до розвитку, що базується на демократії, верховенстві права і правах людини.

Такі, закріплені місцевими нормативними актами процедури, як місцеві ініціативи, громадські слухання або рідко використовуються, або застосовуються місцевими органами влади з порушеннями, або процедури прописані таким чином що не дозволяють місцевим активістам (-кам) ефективно ними користуватись. В Україні існує законодавство, що створює досить широкий спектр для впливу місцевої громади на владу. Однак, ці можливості не використовуються достатньо, а місцевим органам влади бракує використання прозорих правил та процедур у взаємодії з громадянським суспільством. Бракує постійного аналізу і рекомендацій щодо місцевих нормативних актів з точки зору прав людини та їх відповідності цінностям та принципам прав людини. Особливу постійну проблему складають наслідки відсутності практики гарантування рівної участі на місцевому рівні жінок і чоловіків. Актуальним постали питання залучення до процесу прийняття рішень внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих в цьому сенсі груп.

Проект «Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні» мав на меті посилити потенціал місцевих громадських активістів, шляхом надання можливостей отримати компетентності й інструменти для ефективних дій на захист суспільних інтересів на місцевому рівні. А також включити до “порядку денного” органів місцевого самоврядування принципів прав людини, зокрема питань участі місцевих мешканців у процесі прийняття рішень, особливу увагу приділяючи тим, хто представляє уразливі групи.

У різних місцевих громадах по різному регламентовані існуючі інструменти і процедури участі у процесі прийняття рішень і вони носять переважно формальний характер. Участь мешканців у процесі прийняття рішень зазвичай не є предметом “порядку денного” органів місцевої влади. Рішення на місцевому рівні на практиці у більшості випадків не враховують думку мешканців і не звертаються до неї, не враховуються й питання гендерної рівності. Молодіжна політика не спрямована на практиці на активне залучення до процесу прийняття рішень, а скоріше використовується підхід, що базується на задоволені потреб. В цілому, місцева влада не використовує підхід до розвитку місцевої громади, що базується на правах людини.

У свою чергу, відсутність системи оцінки призводить до намагання громадянського суспільства вирішувати проблеми, що лежать “на поверхні”, не помічаючи глибинних причин. Немає чіткого розуміння і рекомендацій – що саме потребує змін для того, щоб місцева влада були здатна гарантувати участь мешканців у процесі прийняття рішень. Відсутні відповідні правові і етичні традиції на рівні місцевих громад, що стосуються залучення до процесу прийняття рішень.

Основною цільовою групою проекту стали молоді активісти із п’яти місцевих громад (Донецької, Київської, Кіровоградської, Рівненської та Чернівецької областей), які за допомогою проекту змогли отримати необхідні компетентності і підтримку вплинути на місцеву владу. А бенефіціаріями проекту є місцеві громади в особі органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства.

Нагадаємо, проект має 3 основні функціональні напрямки:

  • Дослідницький (оцінка на місцевому рівні) - проведення моніторингу й оцінки місцевої нормативної бази щодо принципів прав людини, підзвітності, прозорості, недискримінації та участі місцевих мешканців в процесі прийняття рішень. Особлива увага буде спрямована на вразливі групи населення.
  • Навчальний – учасники проекту отримають підготовку щодо прав людини, підходу до розвитку місцевої громади, що базується на правах людини та навики проведення оцінки участі місцевої громади у процесі прийняття рішень з використанням доступних методів і розробленого інструментарію.
  • Інформаційно-адвокаційний - проведення п’яти місцевих кампаній щодо забезпечення принципів прав людини та права на учать у прийнятті рішень, що включає організацію та проведення учасниками проекту у власних громадах інформаційних заходів, короткотермінових тренінгів та адвокаційних дій, пов’язаних з розробкою процедурних документів і включенням їх до порядку денного роботи органів місцевого самоврядування. Форми заходів обиратимуть самі учасники проекту.

Ці напрямки є взаємно інтегрованими і спрямованими на досягнення єдиних результатів.

IMG 3816.CR2

Кожна з команд обрала для впровадженні у своїй громаді нормативно-правовий доумент, що регулює питання участі у прийнятті рішень на місцевому рівні, а саме:

  • Кіцманська ОТГ - статут ОТГ;
  • Смизька ОТГ - положення про молодіжну раду;
  • Званівська ОТГ - положення про партисипативний (бюджет участі) бюджет;
  • Новоукраїнська ОТГ - Положення про взаємодію органів місцевого самоврядування та неурядових і громадських організацій;
  • Команда з Київської області - статути сіл та селищ.

У свою чергу, в рамках проекту, експертами ГО "МАРТ" було надано допомогу та практичний супровід у розробці та впровадженні цих п'яти нормативно-правових доументів. Ці документи учасники (-ці) проекту повинні були лобіювати на місцях та поширювати інформацію про них серед громади.

Під час конференції регіональні координатори команд проекту поділились вланим досвідом роботи адвокатування місцевих політик. Особлива увага, під час роботи у громадах, приділялась інформатуванню населення про можливі позитивні зміни у питанні забезпеченння участі у прийнятті рішень, співпраці з представниками місцевої влади та місцевими активістами.

На сьогоднішній день робота у громадах триває: нормативно-правові акти доопрацьовуються, ставляться іх проекти на голосування, про них поширюється інформація.

Проект «Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні», що реалізується в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

comments powered by Disqus