Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію реформування системи юстиції щодо неповнолітніх, яка передбачає розвиток ефективної системи попередження злочинів серед дітей та підлітків. Превентивний підхід – заходи з підтримки неповнолітніх у вирішенні тих проблем, які підштовхують до вчинення злочинів (скрутне матеріальне становище, залежність від алкоголю чи наркотичних речовин тощо) є більш дієвим, аніж наявна система покарань. За даними Мін’юсту, 68% неповнолітніх, які перебувають у закладах позбавлення волі, раніше вже вчиняли злочини. Стратегія, яка розрахована на 2019-2020 роки, покликана впровадити механізми міжвідомчої взаємодії, які дозволять впровадити нові підходи у питаннях попередження злочинів, скоєних дітьми та підлітками.

Розробка Стратегії відбувалася у рамках діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх. Голова Міжвідомчої ради Олена Сукманова повідомила, що у стратегії враховано напрацювання Проекту «Реформування системи ювенальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», який виконувався в Україні Agriteam Canada Consulting Ltd. за підтримки Уряду Канади протягом 2010 – 2017 років.

Прогалинами “старої” системи, які було ідентифіковано у процесі підготовки Стратегії є:

 • низький рівень застосування превентивних заходів (радше, ніж каральних),
 • фокусування на системі покарань, яка передбачає тривалу ізоляцію особи, та не засвідчує свої ефективності,
 • відсутність дієвого механізму попередження повторних злочинів,
 • відсутність спеціалізації суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів у сфері саме ювенальної юстиції.

Відповідно, метою Стратегії стало запровадження дійсно ефективних механізмів у системі правосуддя щодо неповнолітніх, що зокрема передбачає

 • удосконалення соціального та правового захисту дітей та підлітків,
 • перевиховання й соціальну реабілітацію неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом – на заміну їх криміналізації,
 • зниження рівня злочинності.

В результаті, реалізація стратегії змінить фокус системи від каральної функції до попередження вчинення злочинів. Зміни, пов’язані із запровадженням стратегії, торкнуться органів влади, суддів, адвокатів, соціальних працівників, тож у процесі реалізації мають бути

 • запроваджені механізми міжвідомчої координації дій для здійснення профілактики правопорушень шляхом залучення до її проведення організацій громадянського суспільства,
 • вдосконалена робота фахівців з соціально роботи та інших спеціалістів,
 • розширений спектр можливостей застосування до неповнолітніх покарань, не пов’язаних з їх ізоляцією,
 • внесені зміни Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ознайомитися з положеннями стратегії можна за посиланням.