ЯКЕ МАЙБУТНЄ У ДИТИНИ В ОТГ?

11 Липня, 2019 Uncategorized

Завершується проект «Захист та підтримка прав дитини в Чернігівській області», що було реалізовано громадською організацією «MART» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Проектом було передбачено цілий ряд завдань:

 1. Аналіз міжнародного, національного та місцевого законодавства з прав дитини,з відповідними висновками та рекомендаціями;
 2. У співпраці з Секретаріатом Уповноваженого Верховної ради з прав людини, було здійснено 10 моніторингових  візитів в закриті заклади області, де перебувають неповнолітні.
 3. Надано 207 юридичних консультацій в інтересах дітей;
 4. Проведено тренінг для районних начальників служб в справах дітей, начальників ЦССМ та служб, що працюють в інтересах дитини на місцевому рівні.

В нас не було завдання в рамках проекту дослідити стан дотримання прав дитини в ОТГ області, проте це питання само стало на порядку денному, і є невід’ємною складовою загальних висновків по ситуації з дотриманням прав дитини в Чернігівській  області.

Проблема  забезпечення та захисту  прав дитини особливо гостро постала під час проведення реформ як на національному , так і на місцевому рівні.

Невід’ємною та важливою складовою децентралізації влади є децентралізація повноважень щодо дотримання , забезпечення та захисту прав дитини. Проте питання прав дитини фактично не стояло, і не стоїть на порядку денному проведення реформи в ОТГ Чернігівської області.  

Але діти – це члени територіальної громади, і, як особлива група мають свої права, становлять певну частину населення громади. Це є визначальним щодо перспектив розвитку громади. Голови ОТГ, старости мають представляти інтереси дітей – як членів своєї громади і виконувати обов’язки щодо створення соціально-економічних умов реалізації особистості на її території, дбати про безпеку та захист дітей. Виконкоми( органи опіки і піклування) мають особливі повноваження захисту прав дітей та представлення їх інтересів.

За нашими спостереженнями під час виїздів в громади Чернігівської області та роботи з органами влади, мешканцями громади  області, можна зробити впевнений висновок про те, що реформа значно знизила якість послуг стосовно питань забезпечення та захисту прав дитини. Є територіальні громади, в яких взагалі відсутні соціальні послуги для дітей. Єдиним елементом залишився тільки соціальний супровід кризових сімей, хоча якість надання і цих послуг залишається на вкрай низькому рівні та не відповідає стандартам та кращим практикам. 

Немає чіткої ясності та розмежування функцій захисту прав дитини на місцевому рівні, оскільки вони не проаналізовані та не визначені –  які органи місцевої влади відповідають за забезпечення прав дитини, за надання адміністративних та соціальних послуг.

Також залишається та поглиблює кризу у сфері захисту прав дитини в ОТГ неврегульований механізм передачі повноважень від служб в справах дітей райдержадміністрацій до новоутворених об’єднаних громад. Через це багато громад і не створюють служби в справах дітей, а лише вводять окремого спеціаліста, які теж не мають  чітких інструкцій та процедур. Всі інші громади поки що не виконують в повному обсязі повноваження з забезпечення, дотримання та захисту прав дитини, бо не перебрали функції передбаченого законодавством органу опіки та піклування. Частина громад взагалі не знає про такі функції.

Об’єднана громада, як орган опіки та піклування, забезпечує захист особистих і майнових прав кожної дитини, яка є мешканцем громади. Проте не всі громади мають доступ до електронної бази даних дітей, що потребують особливої уваги громади, оскільки дані залишаються у районних службах.

Це значно впливає на якість надання послуг, особливо це стосується дітей,що знаходяться в складних життєвих обставинах, дітей, що постраждали від насильства, оскільки взагалі немає фахівців – соціальних працівників, психологів, педагогів, поліцейських, медиків, які могли б виявляти та фіксувати факти насильства, надавати допомогу, проводити корекційні програми.

В рамках освітнього компоненту проекту було проведено триденний тренінг для начальників служб в справах дітей ОТГ області, начальників ЦССМ та начальників управлінь освіти ОТГ. Окрім навчального компоненту було проведено певне дослідження – «Що заважає реалізовувати повноваження по ефективному захисту прав дитини та  представлення її інтересів?»

Відповіді можна структурувати наступним чином:

Процедурно-функціональні перепони:

 1. Обмежені повноваження (процедури);
 2. Юридична незахищеність;
 3. Відсутність належної взаємодії та координації;

Організаційно-структурні перепони:

 1. Брак кошів на уведення додаткових посад (фахівців, соціальних працівників, психологів тощо).
 2. Значне навантаження на працівників (у т.ч. через неукомплектованість штату працівників).
 3. Недостатнє матеріальне забезпечення служб.
 4. Відсутність достатньої кількості (у т.ч. доступність) закладів влаштування дитини у складних життєвих обставинах (ЦСР, патронатних сімей).

Ідеологічні перепони:

 1. Нерозуміння керівниками, у т.ч. керівниками ОТГ, проблем і потреб у цій сфері.
 2. Байдужість населення до потреб дітей.
 3. Недостатньо актуалізованою в суспільстві є потреба у захисті прав дітей та питання прав дитини.

Проблеми супутніх інституцій (однак учасники тренінгу фактично вказали на недоліки функціонування інституту влаштування дітей, які позбавлені батьківського піклування, тому практики і процедури патронату та усиновлення потребують окремого дослідження)

 1. Спростити процедури та застосувати індивідуальний підхід у патронаті та усиновленні.
 2. Незначна кількість бажаючих усиновити дитину (у т.ч. низький дохід усиновлювачів).
 3. Високі вимоги до патронатних сімей та значна кількість вимог.
 4. Відсутність комплексної підтримки патронатних сімей та усиновлювачів.

Таким чином, можна зробити висновки, що через законодавче неврегульованість даного питання, відсутність координації та взаємодії, нерозуміння необхідності особливої уваги до питань забезпечення та захисту прав дитини як органів місцевої влади так і самої громади, призводять до погіршення ситуації в питанні забезпечення та захисту прав дитини в громадах.

Необхідне чітке розуміння стандартів, які поки що запропонувала держава, чіткі механізми впровадження норм без конфлікту між базовими законами та законами про місцеве самоврядування. Необхідно звернути особливу увагу на механізми донесення до посадових осіб в громаді їх функцій та обов’язків, комплектації кадрів, їх навчання та контроль.

Питання підходу до реалізації та захисту прав дитини – це питання цінностей, моральності, обов’язку, розвитку та безпеки в громаді. Це необхідно усвідомити як органам влади на місцевому рівні так і самим мешканцям громади, які б могли значно вплинути на вирішення цих проблем своєю увагою до даного питання, активністю, участю та впливом.

Проект «Захист та підтримка прав дитини в Чернігівській області» реалізовано за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Опубліковано
В категорії: Uncategorized

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.